Dioničari

Dioničar ili akcionar

Dioničar ili akcionar pravna je ili fizička osoba koja je vlasnik jedne ili više dionica nekog dioničarskog društva.

Dioničar kupnjom dionice stječe sva prava i obaveze ...

Biti dioničar znači biti suvlasnik kompanije. Imati udio u njoj. Međutim član društva ne može imati u vlasništvu ni društvo a ni udio u njemu u smislu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Članovi su samo imatelji udjela.

Dionica prestavlja dio temeljnog kapitala društva; skup članskih prava i obveza te je ujedno i vrijednosni papir ako je izdana isprava o dionici ili je izdana u nematerijaliziranom obliku i pohranjena kod Središnje depozitarne agencije.

Dionica je vrijednosni papir kojim uplatitelj dokazuje svoj ulog u temeljni kapital dioničkog društva. Ona je dokaz vlasništva nad dijelom trgovačkog društva koje je registrirano kao dioničko društvo. Ona daje prava, ali i određene obveze prema društvu.

U pravilu je nasljedna, ali postoji i mogućnost da se u odnosu na nasljeđivanje i trgovanje u aktu o osnivanju predvide i određena ograničenja.

Obavijesti o financijskom poslovanju firme DISTRIBUTIVNI CENTAR d.d. Tešanj možete provjeriti po godinama.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju...