CARINSKI TERMINAL

Ograđeni terminalski prostor pruža mogućnosti parkiranja Vaših vozila prilikom obavljanja carinskih formalnosti.

Unutar terminala obavljamo direktne pretovare kamiona, osobnih automobila, građevinskih mašina i slično.

Profesionalna čuvarska služba i video nadzor su garancija sigurnosti Vaših vozila i roba.

g13
h2