USLUGE KOLSKE VAGE

Kolska vaga je standardnih dimenzija 18 m x 3 m, sastoji se od slijedećih elemenata:

– noseća jama,

– mjerna platforma,

– elektronika u koju spadaju mjerne ćelije (od 4 do 8 mjernih ćelija),

– mjerno pokazni uređaj (terminal).

Mjerno pokazni uređaj može opciono da podržava štampanje vagarskih listova ili se može povezati sa računarom radi akvizicije podataka.

vag10
vag5