DOKUMENTI

Polugodišnji izvještaji

Godišnji izvještaji

  • Bilans stanja
  • Bilans uspjeha
  • Opći podaci
  • Gotovinski tokovi – indirektna metoda
  • Gotovinski tokovi – direktna metoda
  • Izvještaj o promjenama na kapitalu
  • Zabilješke i komentari