DOKUMENTI

Polugodišnji izvještaji

 • Bilans stanja
 • Bilans uspjeha
 • Opći podaci
 • Gotovinski tokovi – direktna metoda
 • Izvještaj o promjenama na kapitalu
 • Zabilješke i komentari

Godišnji izvještaji

 • Bilans stanja
 • Bilans uspjeha
 • Opći podaci
 • Gotovinski tokovi – indirektna metoda
 • Gotovinski tokovi – direktna metoda
 • Izvještaj o promjenama na kapitalu
 • Zabilješke i komentari

Izvještaji o događajima

Izvještaji o događajima koji bitno utiču na poslovanje.